Hoe ondersteunen onze trajectbegeleiders onze jongeren? Interview met Karen en Annelies

Duaal leren biedt heel wat voordelen. Jongeren leren al doende een job en doen zo werkervaring op, waardoor ze makkelijk een job vinden achteraf. Wij vroegen aan trajectbegeleiders Karen (Syntra Mechelen) en Annelies (Syntra Antwerpen) wat hun job inhoudt en waarom jongeren kiezen voor duaal leren.


Q: Wat is de rol van een trajectbegeleider bij duaal leren?

Kort gezegd, begeleiden wij  jongeren in hun traject van werkplekleren bij Syntra. Wij verstrekken informatie, we doen de administratie tussen de verschillende partners en de overheid, we zorgen voor een vlotte afstemming tussen Syntra en de werkplek, in het geval van problemen zijn we ‘problem solvers’ en desgewenst nemen we een zorgfunctie op naar de jongere.

Kortom, een veelzijdige functie dat erop gericht is jongeren te laten meedraaien in de bedrijfswereld en hen via deze weg ‘arbeidsrijp’ te maken wat de missie is van het werkplekleren.

 

Q: Hoe verloopt de intake voor een jongere die interesse heeft in duaal leren of leertijd?

Als de jongere nog zoekend is naar de juiste studierichting, werken we samen met externe partners en CLB om hen verder te informeren en oriënteren.
Als de studierichting beslist is, wordt de jongere doorverwezen naar een trajectbegeleider voor die sector. Wij gaan eerst een verkennend gesprek aan met de jongere om te kijken hoe we hem of haar kunnen inschalen afhankelijk van eerder behaalde attesten. We helpen met sectorspecifieke vragen en eventueel ook met de zoektocht naar een werkplek. Het gebeurt dat een initiële keuze tijdens een traject wijzigt en de jongere voor een andere sector kiest waar hij of zij zich beter in voelt.
 

Q: Vinden jongeren makkelijk een werkplek?

Toch wel, in de praktijk hebben velen al een werkplek gevonden of opties bekeken in functie van hun interesse. Met de huidige arbeidskrapte is de vraag naar personeel ook groot en in heel wat sectoren of knelpuntberoepen is het aanbod van werkplekken groter dan de vraag.

Belangrijk om weten is dat onze cursisten zelf een werkplek moeten zoeken, dit doen we niet in hun plaats, maar geven hen tips en ondersteuning waar nodig. Van bij het begin stimuleren we hen om die dingen zelf in handen te nemen, jongeren winnen aan assertiviteit en maturiteit, vaardigheden die het echte beroepsleven ook verwacht. 

 

Q: Waarom kiezen jongeren voor duaal leren?

De grootste doelgroep zijn jongeren die weten wat ze later willen worden en welk beroep ze willen aanleren. Ze kiezen voor dit systeem omdat ze aan de slag willen; het zijn doeners die graag leren met hun handen. ‘Al doende leren’ spreekt veel jongeren aan; ouders staan soms eerst afkerig tegenover het systeem maar als ze horen dat hun kind ook op die manier een diploma secundair onderwijs kan behalen, draaien ze snel bij.
Achteraf zijn deze ouders vaak heel dankbaar omdat ze merken dat hun kind terug gelukkiger in het leven staat doordat hij zijn ding heeft gevonden. Die verhalen komen vaak voor en geven ons als trajectbegeleiders veel voldoening.
 
Er zijn ook jongeren die niet meer welkom zijn in de school of vroegtijdig willen afhaken omdat het schoolse kader voor hen echt niet werkt. Wij laten niemand vallen, we merken dat veel jongeren de ‘klik’ maken, openbloeien en zo een vlotte overgang maken tussen de schoolplicht en het werkveld.
Jongeren leren in dit systeem niet alleen een stiel, maar je geeft hen ook maatschappelijke normen en waarden mee die ze nodig hebben om in het werkveld te integreren.
De voorbeelden zijn legio; veel jongeren starten hier na een negatief schooltraject maar krijgen de kans om hun talenten en vaardigheden op de werkplek te ontwikkelen. Ze krijgen waardering van ons en van hun werkgever en ontwikkelen gaandeweg meer zelfvertrouwen. Het is fijn om zien dat jongeren terug trots zijn op zichzelf. Los van de job die ze aanleren, vinden wij die persoonlijke ontwikkeling minstens even belangrijk. Het is de rol van Syntra om dit mee mogelijk te maken. 

Duaal Leren Werkt!

Ontdek het zelf tijdens de Week van Duaal Leren van 22 tot 26 april   2024