Studierichting

Verzorgende/zorgkundige DUAAL (specialisatiejaar)

Zorgkundige

In de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal leert men als zorgkundige onder toezicht
van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te
begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor
lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke
ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en
te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.
In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men
samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de
zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op
systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de
prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen,
… van de cliënt. De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens
toezicht hij/zij werkt.

Bekijk meer opleidingen binnen:

Onderstaande campussen geven deze opleiding.

Duaal Leren Werkt!

Ontdek het zelf tijdens de Week van Duaal Leren van 22 tot 26 april   2024