Studierichting

Ijzervlechter en bekister-betonneerder DUAAL (specialisatiejaar)

Bekister - ijzervlechter

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding van 1 jaar aan en leert:

  • Stalen staven, netten en geprefabriceerde wapeningen verbinden om wapeningen voor betonstructuren te construeren volgens plan en deze in bekistingen te plaatsen
  • Prefab-elementen monteren, bekistingen uitvoeren en beton storten, verdichten en beschermen op de bouwwerf (niet- residentiële context) om betonnen structuren met of zonder wapening te construeren volgens plan
Bekijk meer opleidingen binnen:

Onderstaande campussen geven deze opleiding.

Heb je een vraag?

SYNTRA pionier in werkplekleren

#duaalleren #leertijd #leercontract #voltijdsedagopleiding